ALTĀRA ZVANIŅIEM SKANOT (64.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Altāra zvaniņi aicina skan, Kristus balss dvēselē dzirdama man: „Nāciet jūs visi, kam grūti, pie Manis mieru var gūt.“


ALTĀRA ZVANIŅIEM SKANOT,

Pestītājs aicina mūs
Tuvāk lai dievgaldam nāktu,
Debesu mielasts kur būs.
Pestītājs Hostijā svētā
pats sevi cilvēkiem dod,
lai, ēdot debesu maizi,
ticīgie spēku sev rod.