AK, SVĒTAIS JĀZEP, SVEICINĀTS ESI (136.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Ak, Svētais Jāzep, sveicināts esi,
Dāvida nama vārdu kas nesi.
Tu lielā godā starp seniem tēviem,
Dievs to nav devis pat lieliem svētiem.
Eņģeli svētie pie Tevis gāja,
Kad Dieva gribu Tev sludināja.
Pazemīgs Dievu Tu uzklausīji,
Visu, kas prasīts, Tu izpildīji.
Tad daudzus gadus, - brīnums patiesi –
Dievs Tavās mājās dzīvoja Miesā.
Visu, ko teici, Bērns Jēzus veica,
Palīgā arī Marija nāca.
Tu Bērnam Jēzum biji par sargu,
Glāb arī mūs nedienā bargā.
Visi mēs Tevi sevišķi lūdzam, -
Aizlūdz tu Dievu, kad grēkus sūdzam.
Ņem, Svētais Jāzep, gādībā savā,
Visus, kas gaida, palīga Tava,
Ar Dieva spēku aizstāvi vājos,
Lai visi tiekam debesu mājās.
Pestītājs visus atpirka dārgi,
Lai mūsu vainas netiesā bargi.
Aizstāviet, svētie, visus pie Dieva;
Joahim, Anna, Jāzep, Marija.