AGLONA, AGLONA, LATGALES ILGAS (121.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

AGLONA, AGLONA, LATGALES ILGAS,
Brīnumu Jaunava svētceļniekiem.
Mārzemes ezerus turi Tu klēpī,
Pakalnus, tīrumus sargā un svētī.
Sentēvu Māra un latviešu Māte,
izlūdz no Dieva mums ticību dzīvu!
Uzturi tikumus svētus un cēlus,
pasargā, glabā Tu latviešu dēlus!
Aglonas Dievmāte, Jaunava skaidrā,
Mārzemes ticīgo Aizstāve labā,
vienoti lūgšanā, sāpes Tev sūdzam,
pievērs jel vaigu mums, uzklausi, lūdzam!
Baznīcas Māte un Svētceļniece,
sekoji Dēlam Tu ciešanu ceļā,
Golgatas kalnā tam līdzcieti sāpes,
stāvēji klāt Viņam upura slāpēs.
Jēzus no krusta mums vēlēja Tevi:
„Lūk, Tava Māte,” Viņš mācekļiem teica.
Iedams pie Tēva, Viņš sūtīja Māti,
lai Tu arvien pie mums stāvētu pati.
Dieva Gars Tevi ir pildījis, Svētā,
svētīgu teiks Tevi paaudzes visas:
Mārzemes ciltīm Tu svētību nesi,
aizbildne, glābēja, cerība esi.
Debesīs uzņemtā, augustā sveiktā,
pulcini Aglonā ticīgo tautu
lūgt Tevi, Jaunavu, Aglonas Māti,
ceļu uz debesīm lai Tu mums rādi!